CẬP NHẬT THÔNG TƯ 17/2023/TT-BYT

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

  CẬP NHẬT THÔNG TƯ 17/2023/TT-BYT VỀ VIỆC
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH 

  Ngày 25/9/2023, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư sửa đổ, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành theo quyết định số 17/2023/TT-BYT.

  Nội dung Thông tư đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, trong đó:

  Điều 7: Bãi bỏ 1 số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

  Bãi bỏ thông tư số 14/2011/TT-BYT. Bãi bỏ một phần Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Bãi bỏ một số điểm trong Thông tư số 29/2020/TT-BYT; Thông tư 18/2019/TT-BYT; Thông tư 48/2015/TT-BYT, Thông tư 43/2014/TT-BYT.

  Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

  Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế.

  Điều 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong ản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.

  Xem toàn bộ nội dung thông tư 17/2023/TT-BYT tại: 17/2023/TT-BYT

   

   

  Hotline: 09013388270901336627
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627