Các Chứng Chỉ Được Công Nhận

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

CẬP NHẬT CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17-25:2017

CẬP NHẬT CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17-25:2017

20/07/2023 09:16 AM

Ngày 14/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng đã ban hành Quyết định về việc công nhận Phòng thử nghiệm Sắc Ký Tiên Phong, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Sắc Ký Tiên Phong có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Quyết định số 211/QĐ-AOSC 2026 thay thế Quyết định số 78/QĐ-AOSC ngày 12/4/2022.

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

04/07/2023 10:28 AM

Ngày 15/6/2023, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo quyết định số 202/QĐ-CN-TACN.

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

19/04/2022 10:37 AM

Ngày 4/2/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng đã ban hành Quyết định về việc công nhận Phòng thử nghiệm Sắc Ký Tiên Phong, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Quyết định số 35/QĐ-AOSC và Quyết định mở rộng số 78/QĐ-AOSC.

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

19/04/2022 09:48 AM

Ngày 28/2/2022, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã được Bộ Y Tế - Cục An Toàn Thực phẩm chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quyết định số 44/QĐ-ATTP.

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

19/04/2022 09:34 AM

Ngày 26/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng chứng nhận Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, sinh học theo quyết định số 2045/TĐC - HCHQ cập nhật thay thế cho quyết định số 4178/TĐC - HCHQ ban hành ngày 14/12/2020,
Hotline: 09013388270901336627
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627