EDC – PR SẮC KÝ TIÊN PHONG ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHỈ ĐỊNH LÀ CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

  EDC – PR SẮC KÝ TIÊN PHONG ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHỈ ĐỊNH LÀ CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

  Vừa qua, vào ngày 28/2/2022, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã được Bộ Y Tế - Cục An Toàn Thực phẩm chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quyết định số 44/QĐ-ATTP.

  Nội dung Quyết định chỉ định Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong địa chỉ: 114 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu kỹ thuật trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định.

  Danh sách các chỉ tiêu được chỉ định:


  Cũng trong Quyết định, mã số cơ sở kiểm nghiệm của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong là 77/2022/BYT-KNTP. Quyết định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong có trách nhiệm phải thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định cũng như hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  Theo EDC – PR Sắc Ký Tiên Phong

  Hotline: 09013388270901336627
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627