THÔNG TƯ 29/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

  THÔNG TƯ 29/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ

  Ngày 30/12/2023, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm theo quyết định số 29/2023/TT-BYT.

  Nội dung thông tư 29/2023/TT-BYT được đề cập trong Nghị định 111/2021 với nhiều nội dung quan trọng quy định về phạm vi điều chỉnh, hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam.

  Đối tượng áp dụng của thông tư là các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa là thực phẩm; các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

  Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ về nguyên tắc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm cũng như giải thích từ ngữ và hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

  Bên cạnh đó, phụ lục II của thông tư cũng quy định rõ giá trị dinh dưỡng tham chiếu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y Tế với nội dung sau:

  Về thời gian áp dụng, theo chương III của thông tư về điều khoản thi hành, thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 và chậm nhất đến 31/12/2025 công ty tổ chức, cá nhân phải ghi đủ thành phần dinh dưỡng trên nhãn theo hướng dẫn.

  Xem toàn bộ nội dung thông tư 29/2023/TT-BYT tại: <Link>

  Hotline: 09013388270901336627
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627