Năng lực hoạt động

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

CẬP NHẬT CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17-25:2017

CẬP NHẬT CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17-25:2017

20/07/2023 09:16 AM

Ngày 14/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng đã ban hành Quyết định về việc công nhận Phòng thử nghiệm Sắc Ký Tiên Phong, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Sắc Ký Tiên Phong có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Quyết định số 211/QĐ-AOSC 2026 thay thế Quyết định số 78/QĐ-AOSC ngày 12/4/2022.

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

04/07/2023 10:28 AM

Ngày 15/6/2023, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo quyết định số 202/QĐ-CN-TACN.

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

19/04/2022 10:37 AM

Ngày 4/2/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng đã ban hành Quyết định về việc công nhận Phòng thử nghiệm Sắc Ký Tiên Phong, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Quyết định số 35/QĐ-AOSC và Quyết định mở rộng số 78/QĐ-AOSC.

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

19/04/2022 09:48 AM

Ngày 28/2/2022, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã được Bộ Y Tế - Cục An Toàn Thực phẩm chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quyết định số 44/QĐ-ATTP.

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

19/04/2022 09:34 AM

Ngày 26/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng chứng nhận Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ sắc ký Tiên Phong đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, sinh học theo quyết định số 2045/TĐC - HCHQ cập nhật thay thế cho quyết định số 4178/TĐC - HCHQ ban hành ngày 14/12/2020,

ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

07/01/2022 05:09 PM

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm là một việc làm cần thiết nhằm kiểm tra đánh giá, tái đánh giá chất lượng của các thiết bị phòng thí nghiệm trong quy trình sản xuất và sử dụng.

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

07/01/2022 04:55 PM

EDC – PR với mục tiêu đào tạo và cung cấp kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật kiểm tra - phân tích - đánh giá - quản lý chất lượng thực phẩm cho các doanh nghiệp trong quán trình sản xuất và vận hành nhằm nâng cao năng lực hệ thống phòng thì nghiệm, phục vụ công tác chuyên môn của công ty.

LẤY MẪU VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

LẤY MẪU VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

10/12/2021 10:11 AM

Lấy mẫu vệ sinh công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát lây nhiễm chéo trong các nhà máy chế biến nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

KIỂM NGHIỆM CÁC CHẤT PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM

KIỂM NGHIỆM CÁC CHẤT PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM

10/12/2021 08:47 AM

Kiểm nghiệm các chất phụ gia trong thực phẩm để xác định phụ gia bổ sung vào thực phẩm có được phép sử dụng hay không, có vượt ngưỡng cho phép hay không cũng như xác định phụ gia thực phẩm có gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không?

KIỂM NGHIỆM BAO BÌ THỰC PHẨM

KIỂM NGHIỆM BAO BÌ THỰC PHẨM

09/12/2021 04:57 PM

Kiểm nghiệm bao bì thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ các chất độc hại có thể phơi nhiễm vào thực phẩm trong quá trình chế biến, đóng gói và bảo quản thực phẩm.
Hotline: 09013388270901336627
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627