Link lấy tào liệu

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

Tổng hợp tài liệu về sắc ký khí

https://drive.google.com/file/d/13EWvdbL-hAXIaW7Xoc3difXLAvP5mFVF/view?usp=sharing

Hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo

https://docs.google.com/document/d/1IWDY5n2VTkvtPH3cZpvbsxqEthS5ih3d/edit?usp=sharing&ouid=101274621799813042564&rtpof=true&sd=true

Tài liệu về bảo trì khối phổ LC/MS/MS

https://drive.google.com/file/d/1gXcSoAQYjJTcLqGUoNXRJZ4C7Iz1mJq_/view?usp=sharing

Hướng dẫn xây dựng SOPs và ví dụ đính kèm (TẶNG "HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM" MỚI RA NĂM 2021)

https://drive.google.com/file/d/1P6mLp9P5qB0RyRJIfCHVvNSAvOa2Gr0v/view?usp=sharing

Tài liệu về xử lý mẫu dành cho các bạn chuyên ngành hóa phân tích

https://docs.google.com/document/d/1se0Bgly6e83g91xBPjeHYYcSHtpSIuC1/edit?usp=sharing&ouid=101274621799813042564&rtpof=true&sd=true

Tài liệu về đề tài thực tập của Niel (IUT France) về phân tích acid cơ bằng sắc ký ion

https://drive.google.com/file/d/1lCxTL4IbkhcEeLkpwzx5CxjeflUNyseT/view?usp=sharing

Tài liệu về hướng dẫn xây dựng biểu đồ kiểm soát chất lượng

https://drive.google.com/file/d/19nET7YttalGJ1Bn8yUbRj88G2GAJEAvo/view?usp=sharing

Tài liệu về phân tích chất tạo ngọt bằng HPLC-UV. 

https://drive.google.com/file/d/1bnrNQdxfssP5n2n8c0FuMp6g4vybCh6x/view?usp=sharing

Tài liệu về kỹ thuật Headspace MHE. 

https://drive.google.com/file/d/1y9AJsKIgtuOCrmSdXt7-CJrKR1GxqV1t/view?usp=sharing

Tài liệu về kỹ thuật GC/MS: 

https://drive.google.com/file/d/1BAtn3MUdKzbGpla8jt4QKzK4UnrFpAhN/view?usp=sharing

Tài liệu về kỹ thuật phân tích TBVTV: 

https://drive.google.com/file/d/16xwoWhL2qtZ3UpIfX51L166ENBpMXiOm/view?usp=sharing

Tài liệu về kỹ thuật phân tích Vitamin C trong thực phẩm: 

https://drive.google.com/file/d/1m6Qftg3YZRNk4QUh936p0xKJrSQNEbPQ/view?usp=sharing

Tài liệu về phân tích Aflatoxin trong ngũ cốc và thực phẩm

https://drive.google.com/file/d/1TAS5fEyP6A-8PD27RL_30ciTurLUb82N/view?usp=sharing

Tài liệu về tạo dẫn xuất trong sắc ký khí:

https://docs.google.com/document/d/1asq3CsgsiHsjsxdWTV4IbZ1huqhMIQzn/edit?usp=sharing&ouid=101274621799813042564&rtpof=true&sd=true

Tài liệu về phương pháp lấy mẫu khí bụi:

https://docs.google.com/document/d/1rBk0Iv2mgVTrESCqBI5geUD26S1M9Eei/edit?usp=sharing&ouid=101274621799813042564&rtpof=true&sd=true

Tài liệu về hướng dẫn độ không đảm bảo đo

https://drive.google.com/file/d/1jrNloeCIT1RBlAPZ3G3hNkqFM77oi64e/view?usp=sharing

Tài liệu về phân tích thủy ngân trong khí tự nhiên bằng kỹ thuật CV-amalgam-AAS

https://drive.google.com/file/d/1lUtkZtEXEXFQZ5C0pjgQnR9Z2SJOvtle/view?usp=sharing

Sách về thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh

https://drive.google.com/file/d/13OwsT_tKhiJK3Q_oNwkBraTa8Px7Ox2A/view?usp=sharing

Kỹ thuật khối phổ độ phân giải cao - MAGNETIC SECTOR AND ELECTROTROSTATIC ANALYZER

https://docs.google.com/document/d/1XRFXpACTri_Z9a_G0TJSNnP_Y9cRTEpY/edit?usp=sharing&ouid=101274621799813042564&rtpof=true&sd=true

Hotline: 09013388270901336627
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627