QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
  Hotline: 0901 33 88 27 / 0901 33 66 27

  1. QUY ĐỊNH CHUNG 
  1.1. Khi lập và gửi Phiếu yêu cầu thử nghiệm (viết tắt là PYCTN) đến Công ty CP KHCN Sắc Ký Tiên Phong (viết tắt là EDC-PR), Khách hàng (viết tắt là KH) xem như đã đọc kỹ và chấp nhận các quy định chung về yêu cầu dịch vụ thử nghiệm được quy định trong văn bản này, trừ khi có các thỏa thuận khác bằng văn bản giữa hai bên. Sau khi KH hoàn thành PYCTN, EDC-PR sẽ cung cấp cho KH một Biên nhận. Biên nhận này được xem như là chứng từ để KH nhận mẫu lưu (nếu có) và Phiếu kết quả thử nghiệm (viết tắt là PKQTN), KH vui lòng mang theo giấy này khi đến nhận mẫu lưu (nếu có) và PKQTN. Chủ sở hữu KQTN là tên công ty được thể hiện trên PKQTN, người liên hệ trao đổi về mẫu và kết quả có thể đề nghị xem xét lại KQTN, nhưng chỉ chủ sở hữu mới có quyền yêu cầu điều chỉnh hay thay đổi thông tin hợp lý trên PKQTN theo quy định của EDC-PR. 
  1.2. EDC-PR không chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến mẫu, ký hiệu, nguồn gốc mẫu, tên khách hàng, các chỉ tiêu yêu cầu thử nghiệm… do KH cung cấp. Đề nghị KH khi gửi yêu cầu thử nghiệm cần cung cấp đúng và đầu đủ các thông tin trên PYCTN để thuận tiện cho việc phát hành kết quả, hóa đơn cũng như lựa chọn phương pháp phù hợp. Trường hợp không đủ chỗ, Khách hàng có thể đính kèm thêm thông tin. EDC-PR sẽ không thay đổi thông tin về mẫu và KH sau khi đã phát hành Kết quả, hóa đơn.
  1.3 KH vui lòng chọn ngôn ngữ muốn thể hiện trên PKQTN (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh). Trong trường hợp KH muốn ngôn ngữ thể hiện trên PKQTN là Tiếng Anh vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin Tên công ty, Địa chỉ, Tên mẫu) bằng Tiếng Anh.
  1.4. Đối tượng mẫu: là các loại mẫu được KH gửi thử nghiệm. Bao gồm:
  Nghiên cứu: là loại mẫu mà Kết quả thử nghiệm của mẫu chỉ sử dụng để phục vụ nghiên cứu và không có giá trị để đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Sản phẩm: là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng (Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007).
  Hàng hóa: là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị (Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007).
  Phục vụ QLNN: là mẫu do các cơ quan, tổ chức gửi thử nghiệm nhằm phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo luật định.
  Đây là căn cứ để KH hoặc EDC-PR (theo ủy quyền của KH) lựa chọn phương pháp phù hợp. Trường hợp KH vô ý hoặc cố ý thông tin sai về đối tượng mẫu gửi thì kết quả sẽ không có giá trị pháp lý, KH vẫn phải thanh toán chi phí kiểm mẫu cho EDC-PR và EDC-PR sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc áp dụng phương pháp thử nghiệm.
  1.5. Trong trường hợp KH yêu cầu EDC-PR lựa chọn phương pháp thử, KH xem như đồng ý ủy quyền cho EDC-PR chọn phương pháp phù hợp. EDC-PR ưu tiên chọn các phương pháp thử nghiệm đã được các Cơ quan quản lý chỉ định đối với các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 theo các quy định hiện hành và các phương pháp thử nghiệm đã được công nhận. Phương pháp thử nghiệm được áp dụng sẽ công bố trên PKQTN. Trong trường hợp KH yêu cầu EDC-PR thông báo phương pháp thử cụ thể bằng văn bản trước khi tiến hành thử nghiệm mẫu, vui lòng ghi vào ô Các ỵêu cầu khác, EDC-PR sẽ thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành thử nghiệm mẫu và ngày nhận thử nghiệm sẽ được tính là ngày EDC-PR nhận được thông tin phản hồi từ KH. 
  1.6. Trong trường hợp KH yêu cầu EDC-PR so sánh Kết quả thử nghiệm hoặc đưa ra kết luận về sự phù hợp của kếr quả, vui lòng cung cấp chi tiết Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hoặc các chuẩn mực mà KH muốn so sánh và ra kết luận cho EDC-PR khi gửi yêu cầu thử nghiệm. Trong trường hợp KH yêu cầu EDC-PR đưa ra kết luận nhưng không cung cấp các chuẩn mực so sánh, EDC-PR sẽ đưa ra kết luận dựa trên nguyên tắc ra quyết định của EDC-PR
  1.7. Một vài chỉ tiêu có thể phải sử dụng nhà thầu phụ trong trường hợp cần thiết, EDC-PR sẽ thông báo chi tiết cho KH trước khi áp dụng.
  1.8. Phiếu kết quả thử nghiệm do EDC-PR phát hành đến KH chỉ có giá trị trên đối tượng thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và không làm giảm trách nhiệm cũng như nghĩa vụ thuộc hợp đồng thương mại hay liên quan đến pháp lý của KH hay bên cung cấp đối tượng thử nghiệm. Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của EDC-PR. 
  1.9. EDC-PR chỉ thực hiện khi KH đã thanh toán trước phí thử nghiệm hoặc đã có thỏa thuận với EDC-PR ở một văn bản khác, yêu cầu ghi rõ địa chỉ và họ tên người nhận khi yêu cầu gửi email/thư (nếu thông tin này khác với các thông tin trong mục thông tin liên lạc). 
  1.10. Trong trường hợp KH yêu cầu nhận lại mẫu sau khi thử nghiệm, vui lòng nhận lại mẫu ngay khi nhận PKQTN. Trong trường hợp quá 7 ngày kể từ ngày ban hành kết quả Khách hàng vẫn chưa nhận lại mẫu, EDC-PR sẽ hủy mẫu theo quy định của EDC-PR. 
  Trong trường hợp cần thiết, EDC-PR sẽ lưu mẫu một thời gian theo quy định của EDC-PR. Thời gian lưu mẫu tùy thuộc vào bản chất mẫu nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành kết quả. Mọi khiếu nại sau thời hạn lưu mẫu hoặc sau khi KH đã nhận mẫu lưu EDC-PR được quyền từ chối giải quyết. 
  1.11. Tất cả các yêu cầu thử nghiệm từ KH phải được EDC-PR chấp nhận. EDC-PR có quyền từ chối yêu cầu thử nghiệm khi KH không cung cấp đủ thông tin hoặc thông tin không xác thực về đối tượng thử nghiệm hay khi đối tượng thử nghiệm không đáp ứng yêu cầu thử nghiệm. 
  1.12. Trong trường hợp việc thử nghiệm có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để cùng nhau giải quyết.
   
  2. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
  2.1. KH thanh toán 100% chi phí thử nghiệm khi gửi yêu cầu thử nghiệm, trừ những trường hợp đã thỏa thuận với EDC-PR về phương thức thanh toán ở một văn bản khác. KH có quyền rút lại yêu cầu thử nghiệm bằng cách gửi văn bản chính thức yêu cầu hủy việc thử nghiệm đến EDC-PR trong thời hạn hợp lý. KH có nghĩa vụ thanh toán chi phí theo khối lượng công việc mà EDC-PR đã thực hiện tính đến thời điểm ngừng việc thực hiện thử nghiệm. 
  2.2. KH có quyền phản ảnh/ khiếu nại về kết quả thử nghiệm đã nhận, EDC-PR có trách nhiệm giải quyết kịp thời khi nhận được khiếu nại và trao đổi về cách thức xử lý trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau dựa trên cơ sở các bằng chứng tin cậy về kỹ thuật liên quan đến đối tượng được thử nghiệm. 
  2.3. KH không được tự ý sửa đổi PKQTN của EDC-PR dưới bất cứ hình thức nào và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai phạm này. 

  3. CAM KẾT CỦA EDC-PR 
  3.1. EDC-PR cam kết thực hiện đúng nội dung thử nghiệm đã thỏa thuận với KH dựa trên kiến thức, năng lực kỹ thuật hiện có để cung cấp tốt nhất dịch vụ thử nghiệm cho KH với đầy đủ trách nhiệm của mình theo đúng các quy định hiện hành. 
  3.2. EDC-PR cam kết bảo mật kết quả thử nghiệm cho KH, không cung cấp thông tin về công việc thử nghiệm cho bên thứ ba nào biết nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng, ngoại trừ các quy định khác của pháp luật. 
   

  Hotline: 09013388270901336627
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09013388270901336627